Stories email me

Om brott & straff

Att straffa rätt har aldrig varit lätt, inte minst med hänsyn till rättvisan. Å ena sidan måste brottslingen sona för sina brott så att han inte vill begå de igen och å andra sidan måste drabbade känna sin hämndlyst tillfredställd. Mycket svår balansgång. Särskilt med tanke på att straff botar inte den som har redan begåt brott och återskapar inte det som gåt förlorat för den drabbade. Straffet är mest till för att skrämma andra. Ju hårdare den är desto färre borde våga göra om brottet. Så hade man tänkt. Och det är dessa enkla principer hela rättsväsendet bygger på än idag.

En annan svårighet som tillkommer är att tilldela "samma" straff för "samma" brott. Tanken på att få helt olika straff för "ett och samma brott" får en att tänka på orättvisan. Rätsväsendet, däremot, handlar om att skipa rättvisan, inte tvärtom. Men hur ska man få bort det mänskliga faktor som bedömer allting så subjektivt?

Här kommer det ett förslag som kan hjälpa att minimera några av orättvisans sjubjektiva komponenter:

Grafiska linjer - 1, 2, 3,.. på bilden beskrivs med formel     Där T står för tiden i [år], C är en proportinalitets konstant, k är lämplig koefficent, e - naturlig tal, x är exponenta och M står för förmildrande omständigheter. Ekvationen kan tolkas på följande sätt:

Är det första gången som brottet begås då gäller det siffran 1 på den horisontala axel (k = 1) för andra gången är det 2 och så vidare. Därifrån drar man vertikal streck tills den mötter någon av grafen. Siffran vid grafens utkant anger brottets kategori (1 = lätt, 2 = tungre, 3,.. 4 = tungst). Beroende på brottets art (t.ex. stöld = 1,.. mord = 4) kärningspunkten anger gällande strafftid via en horisontell strek till den vänstra skalan (t.ex T = 4 må).

Ovanstående formel är matematisk exakt, lätt att beräkna och tar hänsyn både till recidiv (k) och till förmildrande omständigheter (M). Det enda man behöver göra är att bedöma brottets vikt (1, 2, 3,..) och kategori. Har man en väl definierad databas med olika brottskategorier, då kan även brottsling, för att inte tala om domaren, lätt räkna ut vilket staff som väntar honom om han begår det ena eller det andra kriminella handling...
(Copyright © Eric Sherbin)