Stories email me

Om filosofi


Vad är filosofi? Ordet filosofi bildas av grekiska, phileö (älskar) + sophia (visdom) = philosophi
Vad innebär det?


Begrepet filosofi har inte alltid betyd samma sak. Hos gamla greker har den omfamnat nästan all kunskapsfält. Idag, däremot, är det högst specialiserat vetenskap. Vem har rätt och vem har fel?

En liknelse:

Om vi föreställer oss ett hus; vad den består av och hur den byggs. Alla beståndsdelar kommer från olika fabriker & företag och tillverkas av olika material enligt högst specialiserat kunnskap, men det som håller dem samman - cement, limm, spikar, etc (plus byggnadsarbetarnas kunskap) - detta är ingenting annat än husets filosofi. Just detta gör det till en plats man kan bo i (den faller inte samman)...
Med andra ord, filosofi är inte en särkilt specialiserat vetenskap som ska syssla med några utvalda descipliner, utan det är det lim, cement som binder samman all mänsklig kunskap (vetenskap, religion, konst, etc,..) till en sammanhängande världsbild som man kan leva i. Därför bör filosofin studera allt. I detta avseende hade grekerna mer rätt (det kan man förstå även utifrån sambandet mellan antalet stora filosofer idag och från gammla epoker).


Filosofins ursäkt:
Visst kan man förstå dagens filosofi (filosofer). Med tanke på hur många olika, väl utvecklade vetenskap finns det idag är det omöjligt för en mänsklig varelse (även en geni) att sätta sig i dem alla (idag, kan man ägna hela sitt liv åt en enda vetenskap och bli på sin höjd en god specialist). Detta förklarar saknaden av dem stora filosofer i den moderna tiden.
Men frågan återstår: kan detta ursäkta filosofiinstitutioner som istället för att underlätta det stora uppgift väljer att klippa av det mesta av mänskligt kunskap och specialiserar sig i några få grenar (mest dem som härstammar från antikens filosofi)?
Eller borde modern filosofi satsa på att bygga broar mellan vilt skilda kunskapskällor i likheten med andra institutioner som har redan förståt dess värde och satsar på tvärvetenskap...Välkommen till filosofisk trägård


(Copyright © Eric Sherbin)