Ett bevis för utomdjordingars existens och att vi har aldrig sett ens röken av dem.   min email

1) För det första ska vi försöka föreställa oss det oändliga universum. Inte för att än en gång konstatera att detta är inte så lätt (om ens möjligt), utan för att inse att bland alla dessa oändliga mängder av galaxer och stjärnsystem måste det finnas rätt stort antal solar som liknar vår egen. Bland dessa solsystem måste det finnas ett stort antal planeter som liknar vår jord. Bland dessa, fortfarande mycket stora mängder, av okända planeter som är ungefär lika stora och kretsar på nästan samma avstånd borde det finnas åtminstone några som har förutsättning för liv (se Titius - Bodes lag) vilket innebär en fördelaktigt förhållande mellan atmosfär sammansättning, värmemängd, massa, tillgång till vatten och så vidare. Och nu kommer det avgörande...

Fråga: är det då verkligen möjligt att livet på några av dessa planeter inte kommer uppstå? Inte ens om vi tänker inom tidskalan på hundra miljoner år?

Svar: om vi utgår ifrån det oändliga Universum så måste det finnas otroligt många bebodda planeter! Däribland några med människan jämförbar intelligensnivå.

Livet där behöver förstås inte likna vårt eget. Sannolikheten* att alla betydelsefulla förhållande som bestämmer livsformen kommer att vara exakt samma som på vår egen planet är lika med noll. Däremot, sannolikheten för att livet ska uppstå är oerhört stor. Så stor att vi i stortsätt kan utgå ifrån det som om det vore “fakta”.

2) Varför har vi då inte sett några utomgjordingar? Om vi befinner oss på allt för låg tekniskt nivå för att färdas till andra stjärnor så borde det vara rätt sannolikt att bland dessa otroligt många existerande livsformer skulle finnas åtminståne några som kunde göra det?

Svar: antag att det finns utomjordisk teknologi som tillåter så långa resor. Antag vidare att dessa "varelser" åkte i väg och lyckades stöta på oss (så mycket radiostörningar som vi strör omkring oss i rymden gör detta fullt möjligt). Men här öppnas det följande möjliga logiska vägar a) om de inte vill vara synliga för oss så kan de lätt göra det (med tanke på deras teknologiska nivå). Och b) om de vill bli sedda så kommer vi inte kunna undgå att se dem hur mycket vi än misstycker. Och eftersom det finns många som vill och försöker men hittils har de bara lyckats med att övertyga sig själva så måste vi dra den slutsats att inga utomgordingar har hittat oss än, eller hittat oss men inte velat avslöja detta.Back*sannolikhetslära - ett område inom matematik som undersöker samband som grundar sig på interaktion av stora mängder slumpmässiga händelser.(Copyright © Eric Sherbin)